Gwarancja turystyczna w Splywajcie.pl Drukuj


Splywajcie.pl gwarantuje swoje usługi Gwarancją turystyczną, aktualna gwarancję na okres od 12 kwietnia 2019 do 11 kwietnia 2020 możecie zobaczyć tutaj, znajdziecie nas również w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 866.

Zdecydowana większość firm na rynku to wypożyczalnie sprzętu nie mające uprawnień do organizowania spływów, ponieważ zorganizowany spływ kilkudniowy to ustawowo zdefiniowana impreza turystyczna. Firma może organizować takie imprezy jeśli jest wpisana do rejestru o którym mowa powyżej, łatwo to sprawdzić.

Zgodnie z art 3 ust. 2 USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.